Friday, December 14, 2018

Salam Jumaat Penghulu Segala Hari


Firman Allah: “Wahai umat manusia, kenangkanlah nikmat Allah kepada kamu; adakah pencipta selain Allah yang dapat memberi rezeki kepada kamu dari langit dan bumi? Tiada Tuhan melainkan Dia, maka mengapa kamu rela dipalingkan?,” (al-Fatir: 3)
Sebagai umat Islam, dituntut mengingati segala nikmat pemberian Allah. Nikmat ini cukup jelas dan terang tetapi realitinya masih ramai masyarakat yang kurang bersyukur.
Sedangkan Allah mengurniakan rezeki yang mencurah-curah kepada kita sama ada dalam bentuk kesihatan, kebahagiaan, ketenangan dan keselamatan daripada sebarang malapetaka.
No comments:

Post a Comment